Strona Domowa

Narodowe Święto Niepodległości 2021

Apel z okazji Święta Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania wolności przez Naród Polski. W naszej szkole tą patriotyczną uroczystość obchodziliśmy 10 listopada. Wśród zaproszonych gości na uroczystości byli przedstawiciele samorządu gminnego  i sołeckiego, grono pedagogiczne, uczniowie szkoły oraz rodzice.  
Niezwykłe wydarzenie otworzyła Pani Dyrektor Sylwia Marciniak, która witając gości podkreśliła wagę patriotycznych wartości we współczesnym wychowaniu i konieczność dostrzegania ich w codzienności.  
 Ciekawa lekcja historii rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania Hymnu Polski.  Uczniowie z klasy IV- VI  pod kierunkiem Pani Doroty Zakręta i Pani Anny Pichlak w  ciekawy sposób zobrazowali losy Polaków na przestrzeni 123 lat niewoli, ich walkę i dążenia do wolności.
 Na zakończenie uroczystości głos zabrał Wójt Gminy- Pan Andrzej Modrzejewski .W swoim wystąpieniu skierował podziękowania uczniom, którzy pod przewodnictwem nauczycieli zaprezentowali tak wspaniały montaż słowno –muzyczny. Dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta  i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować.  
Warto się zastanowić, jak wielkim skarbem jest nasza wolność i ojczyzna oraz jaką wielką cenę zapłaciły za nie minione pokolenia Polaków.