Dzień Edukacji Narodowej.

     W poniedziałek 13 października 2014 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. By godnie uczcić ten dzień, uczniowie należący do koła artystycznego, pod opieką pani Jolanty Szynka,  przygotowała krótką, acz niezwykle sympatyczną, część artystyczną.

Uczniowie, przygotowujący akademię, chcieli w ten sposób podziękować swoim nauczycielom i pracownikom z obsługi  za wkład w kształcenie, wychowanie oraz wskazywanie dróg właściwych w coraz bardziej skomplikowanym życiu.

Samorząd Uczniowski dołączył do życzeń i wręczył wszystkim pracownikom szkoły piękne kwiaty.
Podziękowania na ręce pani P.O. dyrektora szkoły złożyła również przewodnicząca Rady Rodziców, życząc wszystkim dalszych sukcesów w pracy i w nauce.

Z głębi serca dziękujemy Wam za wszystkie dni,
które wspólnie przeżyliśmy.
Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę,
za każdy uśmiech, miłość, dobrą radę.
W ciągu tych wszystkich lat, wychowując nas,
staliście się naszymi przyjaciółmi,
na których zawsze można polegać,
którzy zawsze służą wsparciem.


Zapraszamy do Galerii

Ślubowanie pierwszoklasistów

Ślubowanie - to już tradycja uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej  im. bł. ks Ludwika Gietyngiera w Łagiewnikach.

 

 24 października 2014 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Piętnaścioro uczniów zaprezentowało swoje umiejętności, zdolności artystyczne i wiedzę przed  p.o. dyr szkoły Panią Marianną Grzesik, paniami wychowawczyniami klasy II i III, rodzicami oraz kolegami z klas starszych. Pomyślne zaprezentowanie swoich umiejętności i zdolności było warunkiem złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły. Treść ślubowania uczniowie powtarzali za swoją wychowawczynią p. Hanną Nowak. Całej uroczystości towarzyszyły wielkie emocje. Po uroczystym pasowaniu dzieci otrzymały dyplomy, legitymacje szkolne, a od rodziców i Samorządu Szkolnego upominki. Samorząd Uczniowski życzył wszystkim Pierwszakom wspaniałej przygody ze szkołą, ich Rodzicom radości ze swoich pociech, wychowawczyni p. Hannie Nowak – samych radosnych chwil spędzonych ze swoimi wychowankami.

Dzień Chłopaka

30 września obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. W tym dniu od rana panował w szkole miły i radosny nastrój. Uczennice z samorządu szkolnego poczęstowały wszystkich cukierkami, a wcześniej wykonały okolicznościową gazetkę. We wszystkich klasach dziewczęta przygotowały dla swoich kolegów niespodzianki. Były to prezenty, konkursy i słodki poczęstunek. W Dniu Chłopaka odbyła się również dyskoteka, w której brali udział uczniowie klas IV – VI. Samorząd Uczniowski, aby uatrakcyjnić ten dzień, zorganizował także karaoke.  Uczestnicy mogli zaśpiewać wybraną przez siebie piosenkę. Wszyscy występujący otrzymali słodycze, a zwycięzcy I, II i III miejsca zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

Sprzątanie świata

Sprzątanie świata

W dniu 30 września uczniowie klas I - VI korzystając z ładnej pogody rozpoczęli w szkole akcję - Sprzątanie Świata. Zaopatrzeni w rękawiczki i worki ruszyli sprzątać trasę, którą pokonują codziennie idąc do szkoły.Udział w tej akcji to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia, którzy zazwyczaj z niecierpliwością czekają na pierwszy dzień w szkole, a szczególnie na spotkanie się z koleżankami i kolegami po wakacjach.

Pierwszym elementem rozpoczęcia roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. ks. Ludwika Gietyngiera była msza święta celebrowana przez nowego proboszcza ks. Marcina Knagę. Uroczystości asystował poczet sztandarowy naszej szkoły. Po mszy dzieci udały się do szkoły gdzie obejrzały część artystyczną przygotowaną przez klasę V pod kierunkiem wychowawczyni pani Sylwii Marciniak. Klasa V w przedstawieniu porównała szkołę do okrętu, który płynie po oceanie wiedzy. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 dokonała pani Marianna Grzesik pełniąca obowiązki dyrektora szkoły. Szczególne słowa zachęty i otuchy skierowała do uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole oraz przedstawiła wychowawczynię tegorocznej klasy pierwszej. Funkcja ta została powierzona pani Hannie Nowak. Na zakończenie  p.o. dyrektora szkoły życzyła wszystkim zebranym zapału w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz pasma sukcesów, a także zdrowia i wielu radości w bieżącym roku szkolnym.
Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego młodzież udała się do klas na spotkanie ze swoimi wychowawcami w celu omówienia planu na nowy rok szkolny.

 

Jeszcze jesteśmy w lesie
i leżymy na plaży…
Pozwól przed pierwszą lekcją –
powspominać, pomarzyć!

A za chwilę nad książką
pochylimy znów głowy…
Bo już słońce przez okno
świeci blaskiem wrześniowym.