Samorząd uczniowski

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w  Gdańsku

 

przewodniczący szkoły: Tomasz Urbaniak


z-ca przewodniczącego:  Amelia Świtoń

skarbnik SU: Zuzanna Ramuś

sekretarz SU:  Zuzanna Bonk

opiekun SU:  pani Anna Pichlak