Samorząd uczniowski

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w  Gdańsku

 

przewodnicząca szkoły: Nadia Mania

z-ca przewodniczącego: Amelia Marciniak

skarbnik SU: Anna Filipiak

sekretarz SU:  Ludwik Świtoń

opiekun SU:  pani Anna Pichlak