Samorząd uczniowski

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w  Gdańsku

 

przewodniczący szkoły


z-ca przewodniczącego:  

skarbnik SU

sekretarz SU:  

opiekun SU: