Samorząd uczniowski

przewodniczący szkoły: Kacper Wąsik
z-ca przewodniczącego:  Natalia Pichlak
skarbnik SU: Mikołaj Pietrzak
sekretarz SU:  Filip Szczepański

opiekun SU:  mgr Dorota Zakręta