Nauczyciele Zatrudnieni

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej
im. bł. ks. Ludwika Gietyngiera
w Łagiewnikach
 Dyrektor Szkoły
 
mgr Sylwia Marciniak
 
 
wychowawca klasy I
mgr Jolanta Szynka
 
wychowawca klasy II
mgr Hanna Nowak
 
wychowawca klasy III
 Zofia Chalusiak 
 
 
wychowawca klasy IV
nauczyciel języka angielskiego, plastyki, techniki
mgr Anna Pichlak

 
wychowawca klasy V
nauczyciel języka polskiego
mgr Dorota Zakręta
 
wychowawca klasy VI
nauczyciel religii , zajęć komputerowych, informatyki
mgr Ewa Świtońnauczyciel przyrody
mgr Artur Pasieka


nauczyciel matematyki
 mgr Agnieszka Kołodziej
 

nauczyciel
historii/bibliotekarz
mgr Sylwia Marciniak

nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Krzysztof Lesik

 nauczyciel muzyki
mgr Irena Siorek

 

nauczyciel geografii
mgr Grażyna Błaszczyk

 

nauczyciel WDŻ
mgr Elżbieta Moczygęba