Nauczyciele Zatrudnieni

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej

im. bł. ks. Ludwika Gietyngiera
 
w Łagiewnikach
 Dyrektor Szkoły

 
mgr Sylwia Marciniak
 
 
wychowawca klasy I
 
mgr Hanna Nowak

 
 wychowawca klasy II
 
Zofia Chalusiak
 
 
 wychowawca klasy III

mgr Jolanta Szynka
 
 
 
wychowawca klasy IV
 
mgr Ewa Świtoń

nauczyciel religii , informatyki
 
 

wychowawca klasy V
 
nauczyciel języka polskiego
 
mgr Dorota Zakręta
 
 
wychowawca klasy VI
 
 
mgr Anna Pichlak
 
nauczyciel języka angielskiego, plastyki techniki i muzyki
 
 

 


nauczyciel przyrody
mgr Artur Pasieka


nauczyciel matematyki
 mgr Magdalena Morka
 

nauczyciel
historii/bibliotekarz
mgr Sylwia Marciniak

nauczyciel wychowania fizycznego
 
mgr Krzysztof Lesik
 
 

 

nauczyciel geografii
mgr Grażyna Błaszczyk

 

nauczyciel WDŻ
mgr Elżbieta Moczygęba