Rada Rodziców

przewodnicząca rady rodziców: Magdalena Bonk

z-ca przewodniczącego : Ewa Kaczmarek

skarbnik RR: Ewelina Błaszczyk

sekretarz RR: Justyna Świerc

członkowie RR : Sylwia Włodarczyk, Małgorzata Samulska