Rada Rodziców

przewodnicząca rady rodziców: Magdalena Bonk

z-ca przewodniczącego : Małgorzata Świtoń

skarbnik RR: Joanna Trała

członkowie RR : Urszula Łebek, Małgorzata Marciniak, Małgorzata Samulska