Strona Domowa

Zakończenie roku 2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Koniec roku szkolnego – wydarzenie radosne, wyczekiwane, odliczane….  
To był nietypowy i trudny rok, który prawdopodobnie długo zostanie w naszej pamięci. Na szczęście dzisiaj 25 czerwca dla dzieci i młodzieży rozpoczęły się zasłużone wakacje. Wszystkim należy się świadectwo, pochwała i nagroda za wytrwałość, za umiejętność motywowania siebie do pracy, za gorsze chwile, tęsknotę do przyjaciół, do szkoły. W związku z ograniczeniami sanitarnymi uczniowie klas I-III już o godzinie 8.00 rano spotkali się ze swoimi  wychowawcami w klasach gdzie otrzymali świadectwa , dyplomy i nagrody.  Potem ze swoimi wychowawcami spotkali się uczniowie z klas IV- VI. Koniec roku szkolnego to szczególnie ważny moment dla uczniów klasy szóstej, którzy żegnają się z naszą szkołą. Uczniowie tej klasy pod kierunkiem wychowawczyni p. Anny Pichlak przygotowali na tę okazję część artystyczną. Wierszami, piosenkami i symbolicznymi kwiatami podziękowali p. dyrektor  i nauczycielom, za trud włożony w sześcioletnią naukę i wychowanie. Szóstoklasistów pożegnali uczniowie klasy piątej, którzy pod czujnym okiem wychowawczyni p. Doroty Zakręta przygotowali przedstawienie.  Kierując miłe słowa do swoich starszych kolegów i koleżanek wręczyli im pamiątkowe upominki. Pożegnania zawsze są trudne. Dlatego niejednemu uczniowi   i nauczycielom zakręciła się łza w oku. Pani dyrektor szkoły pogratulowała wszystkim uczniom za promocję do następnej klasy, życzyła dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy i udanych, bezpiecznych wakacji. Złożyła podziękowania nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom. Rodzice otrzymali listy gratulacyjne z podziękowaniem za trud, wsparcie i zaangażowanie w pracę dla szkoły. Życzymy wszystkim uczniom i rodzicom bezpiecznego, dobrego wypoczynku oraz zregenerowania sił, które będą potrzebne w kolejnym roku szkolnym.

Stypendia Wójta Gminy Czarnożyły 2021 r.

W dniu 25 czerwca 2021 r. odwiedził nasza szkołę wójt Gminy Czarnożyły Pan Andrzej Modrzejewski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Jerzy Łabęcki, Sekretarz Gminy Pan Piotr Kędzia i Pani Agnieszka Sasuła – młodszy referent do spraw obsługi oświaty. Przybycie tak szacownych gości związane było   z wręczeniem  stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. W związku   z ograniczeniami sanitarnymi nie została zorganizowana uroczysta gala, postanowiono, że podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego stypendia zostaną wręczone w poszczególnych szkołach. Wychowankowie osiągający wysokie wyniki w nauce otrzymali z rąk Wójta Gminy Czarnożyły - Andrzeja Modrzejewskiego list gratulacyjny oraz pieniężne stypendium. Warunkiem otrzymania stypendium była średnia ocen co najmniej 5.00 ze wskazanych przedmiotów i co najmniej bardzo dobra ocena      z zachowania. Pan Wójt pogratulował stypendystom osiągniętych wyników, złożył wyrazy uznania za dotychczasową pracę włożoną w naukę i przyswajanie wiedzy. Życzył dalszych sukcesów w osiąganiu swoich celów i marzeń. Szczególne podziękowania   i wyrazy gratulacji skierował do Pani dyrektor,  nauczycieli oraz  rodziców uzdolnionych uczniów.

Stypendium Wójta Gminy Czarnożyły za wysokie wyniki w nauce w naszej szkole otrzymali:

 1. Szymon Kobyłt – kl IV
 2. Dorota Pyrgiel – kl IV
 3. Zuzanna Ramuś – kl IV
 4. Amelia Świtoń – kl V
 5. Zofia Świerc – kl V
 6. Franciszek Karwat – kl VI
 7. Julia Łebek – kl VI
 8. Alan Mania – kl VI
 9. Alicja Marciniak – kl VI
 10. Natalia Pichlak – kl VI
 11.  Magdalena Ramuś – kl VI
 12. Wiktoria Włodarczyk – kl VI

Jesteśmy z Was dumni! Teraz czas na zasłużony odpoczynek! Całej społeczności życzymy udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, a we wrześniu miejmy nadzieję, że zobaczymy się w szkole, w klasach, przy tablicach, w świetlicy, w bibliotece, na boisku –RAZEM!