Nauczyciele Zatrudnieni

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej

im. bł. ks. Ludwika Gietyngiera
 
w Łagiewnikach
 Dyrektor Szkoły

 
mgr Sylwia Marciniak
 
 
wychowawca klasy I
 
mgr Jolanta Szynka
 
 
wychowawca klasy II

mgr Hanna Nowak
 
 
wychowawca klasy III

 Zofia Chalusiak
 
 
 
wychowawca klasy IV
 
mgr Anna Pichlak
 
nauczyciel języka angielskiego, plastyki techniki i muzyki
 
 
wychowawca kl V

mgr Ewa Świtoń

nauczyciel religii , zajęć komputerowych, informatyki
 
 
wychowawca klasy VI
 
nauczyciel języka polskiego
 
mgr Dorota Zakręta
 
 
 

nauczyciel przyrody
mgr Artur Pasieka


nauczyciel matematyki
 mgr Agnieszka Kołodziej
 

nauczyciel
historii/bibliotekarz
mgr Sylwia Marciniak

nauczyciel wychowania fizycznego
 
mgr Krzysztof Lesik
 
 

 

nauczyciel geografii
mgr Grażyna Błaszczyk

 

nauczyciel WDŻ
mgr Elżbieta Moczygęba