W HARMONII Z PRZYRODĄ

To program  dofinansowanyprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
              i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 10 000 zł.
 

 

     Wzbudzanie w młodych ludziach świadomości ekologicznej jest jednym z głównych zadań współczesnej szkoły, dlatego też w myśl przesłania Św. Franciszka z Asyżu:

 ,,Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i o powietrze, aby nasza Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona”, szkoła przystąpiła do realizacji autorskiego programu z zakresu ekologii harmonii z przyrodą”. Program realizowany był przez dzieci ze szkoły i oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ludwika Gietyngiera w Łagiewnikach. Zadania realizowane były    
w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, wycieczek, spacerów, gier  i zabawach  ruchowych.
   W ramach Programu odbyło się wiele konkursów, warsztatów, lekcji ekologii, pogadanek i wycieczek. Uczniowie odbyli wycieczkę do Oczyszczalni Ścieków  w Czarnożyłach, wycieczkę rowerową do lasu. Zorganizowano konkursy wiedzy ekologicznej, Eko-Tydzień, konkurs plastyczny, fotograficzny. Uczniowie uczestniczący w konkursach otrzymali wspaniałe nagrody. Najbardziej zaangażowani pojechali na wycieczkę do Ogrodu Botanicznego i Palmiarni w Łodzi. Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w debacie naukowej na temat :
,,Zagrożenia czyhające  na  naszą planetę".   Za otrzymane fundusze oprócz nagród dla uczniów zastały zakupione sadzonki drzew, bylin i krzewów na przyszkolny skalnik. Rabata skalna umożliwi nauczycielom prowadzenie zajęć  w plenerze a młodzieży wypoczynek.  Dzięki programowi ,,W harmonii z przyrodą” zakupiliśmy nowoczesny sprzęt dla szkoły. Jest to między innymi: tablica interaktywna, projektor, ekran, preparaty mikroskopowe.  Nasza szkoła wzbogaciła się również o aparat fotograficzny, radiomagnetofon, zestaw filmów edukacyjnych i programy komputerowe, atlasy
 i książki przyrodnicze oraz wiele innych niezbędnych pomocy dydaktycznych,  które   wykorzystamy do pogłębiania    wiedzy       ekologicznej.   Do realizacji projektu włączeni zostali również rodzice, którzy wspólnie  z uczniami i nauczycielami pomagali w utworzeniu Remizy dla ptaków, alpinarium  i zielonego ekranu.  Rodzice wzięli udział w seminarium i prezentacji multimedialnej ,,Ziemia woła o pomoc”.
Podstawowym efektem ekologicznym programu ,,W harmonii z przyrodąjest uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody, na znaczenie czystego środowiska dla ich zdrowia oraz wykształcenia zachowań proekologicznych.         
 Projekt był nastawiony na konkretne działania dzieci. Młodzież naszej szkoły zaczyna myśleć ekologicznie, jest bardziej otwarta, spontaniczna, ma szereg własnych pomysłów, które będziemy na bieżąco uwzględniać w pracy dydaktycznej. Szkoła będzie nadal podejmować różnorodne akcje na rzecz ochrony naszego środowiska. Chcemy rozwijać rozbudzone pasje i zainteresowania.