Zdrowo jem - mam energię na cały dzień

EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

To  nasz czwarty program dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej

w Łodzi w kwocie 12 700zł. 

  Projekt edukacji ekologicznej "Zdrowo jem - mam energię na cały dzień"
realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łagiewnikach dla uczniów
z Gminy Czarnożyły będzie realizowany od 1 marca do 31 maja 2017r.

 

Zadania realizowane będą w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, wycieczek, spacerów, gier  i zabawach  ruchowych.
W ramach projektu odbędzie się wiele: konkursów, warsztatów, lekcji, wycieczek, pogadanek oraz sejmik i debata.

Uczniowie odbędą wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego, piekarni, ogrodu botanicznego, przetwórni owoców i warzyw oraz do gospodarstwa ekologicznego.

Zaplanowano konkursy: plastyczny, językowy, recytatorsko - wokalny, fotograficzny, wiedzy, na wykonanie prezentacji multimedialnej  oraz kreatywności.

Dzięki programowi  „Zdrowo jem – mam energię na cały dzień” zostaną zakupione następujące pomoce dydaktyczne: plansze ścienne, programy multimedialne,  magnetyczne elementy na tablicę oraz liczmany, makatka, zegar edukacyjny, chusta animacyjna, karty do nauki języka angielskiego, opaski owoce i warzywa, zestaw- układ pokarmowy człowieka, zestaw edukacyjny - zdrowy posiłek.

Zaplanowano udział uczniów w warsztatach: "koktajle i soki z owoców i warzyw"  oraz ,,Zdrowa, ekologiczna żywność – zdrowy człowiek”.

Współpraca z rodzicami, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Czarnożyłach  oraz innymi szkołami z terenu gminy, zakładem piekarniczym, przetwórnią owoców i warzyw, gospodarstwem agroturystycznym,  SANEPiDem. Projekt wskazuje problemy związane z wpływem niezdrowego odżywiania i stylu życia na zdrowie człowieka.

Wiedza na temat zdrowego żywienia jest niezwykle ważna w codziennym życiu. Dopasowanie odpowiedniej diety, świadomość na temat różnego rodzaju pożywienia, zalety i wady konkretnych produktów. Wszystko to pozwala racjonalnie dobierać dla siebie pokarmy, pozwala prawidłowo zadbać o własne zdrowie. Jesteśmy tym co jemy i nie można nie posiadać elementarnej wiedzy odnośnie zdrowego odżywiania.