Nauczyciele Zatrudnieni

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej

im. bł. ks. Ludwika Gietyngiera
 
w Łagiewnikach
 Dyrektor Szkoły

 
mgr Sylwia Marciniak
 
 
wychowawca klasy I
 
Zofia Chalusiak
 
wychowawca klasy II

mgr Jolanta Szynka
 
wychowawca klasy III

 mgr Hanna Nowak
w zastępstwie Marta Kuźnik
 
 
wychowawca klasy IV
 
nauczyciel religii , zajęć komputerowych, informatyki

mgr Ewa Świtoń

 
wychowawca klasy V
 
nauczyciel języka angielskiego, techniki, plastyki
 
mgr Anna Pichlak
 
wychowawca klasy VI
 
nauczyciel języka polskiego

mgr Dorota Zakrętanauczyciel przyrody
mgr Artur Pasieka


nauczyciel matematyki
 mgr Mirosława Zawada
 

nauczyciel
historii/bibliotekarz
mgr Sylwia Marciniak

nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Aneta Sułkowska

 nauczyciel muzyki
mgr Irena Siorek

 

nauczyciel geografii
mgr Grażyna Błaszczyk

 

nauczyciel WDŻ
mgr Elżbieta Moczygęba