Strona Domowa

Pasowanie na ucznia 2021

PASOWANIE NA UCZNIA

                   W  dniu 4 listopada 2021 r. odbyło się w naszej szkole pasowanie na ucznia. Ślubowanie i pasowanie na ucznia to podniosłe i ważne wydarzenie w naszym szkolnym kalendarzu imprez.
Pierwszoklasiści pod czujnym okiem wychowawczyni Pani Jolanty Szynka przygotowali piękny występ artystyczny. Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki, zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszych miesiącach nauki w szkole. Następnie złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły. Uczniowie klasy pierwszej  ślubowali być godnymi Polakami i wzorowymi uczniami. W ten sposób  oficjalnie przyjęci zostali do grona uczniów naszej szkoły. Największym przeżyciem dla dzieci był moment pasowania.  Pani Dyrektor Sylwia Marciniak poprzez dotknięcie zaczarowanym ołówkiem ramienia każdego dziecka  zamieniała go w prawdziwego ucznia. Podsumowaniem ceremonii pasowania było  odciśnięcie paluszka na tablo obok  zdjęcia. Na koniec uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne                            i upominki od rodziców  i Samorządu Szkolnego. To był wyjątkowy dzień dla najmłodszych wychowanków, którym życzymy sukcesów i przyjemnego pobytu w murach naszej szkoły.