Strona Domowa

Podsumowanie projektu Zielony Zakątek

 

,,ZIELONY ZAKĄTEK”

          Dnia 17 czerwca 2021 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji zakończenia realizacji zadania„ Utworzenia punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek” w   ramach Konkursu Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”. W podsumowaniu projektu udział wzięli: dyrektor szkoły Pani Sylwia Marciniak, zastępca wójta Gminy Czarnożyły Pan Piotr Kędzia, skarbnik Gminy Czarnożyły Pani Barbara Cieślak, sołtys naszej miejscowości Pani Anna Kuźnik, przedstawicielki Rady Rodziców Pani Małgorzata Marciniak i Pani Anita Olejnik, nauczyciele i uczniowie. Kwota dofinansowania zadania  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła  45 000 zł. , udział własny  to  5 000 zł.  Powstały ogródek dydaktyczny spełnia kilka funkcji: edukacyjną, rekreacyjną, pomaga w rozwijaniu zachowań proekologicznych oraz pracy w grupach. Uczniowie bardzo chętnie spędzają tu czas. Miejsce to pomaga        w tworzeniu poczucia współodpowiedzialności  za najbliższe otoczenie. Uatrakcyjniło również wizerunek naszej szkoły.  Na elementy wyposażenia punktu dydaktycznego składają się także pomoce dydaktyczne wykorzystane podczas zajęć z uczniami. Pani dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca. Panu Wójtowi Andrzejowi Modrzejewskiemu za pomoc          i wsparcie, zastępcy wójta panu Piotrowi Kędzi, skarbnikowi gminy pani Barbarze Cieślak , całej Radzie Gminy Czarnożyły, rodzicom uczniów naszej szkoły oraz nauczycielom i pracownikom. Serdeczne podziękowania skierowała również do  Pani sołtys Anny Kuźnik oraz miejscowej radnej Pani Mileny Wojewoda za to, że dzięki ich pracy i staraniom przed naszą szkołą powstały: plac zabaw oraz siłownia napowietrzna. Na tę okoliczność uczniowie klasy II pod kierunkiem Pani Zofii Chalusiak przygotowali krótką część artystyczną, która uatrakcyjniła uroczystość. Po części artystycznej nastąpiło przecięcie wstęgi przez przedstawicieli władz gminy i otwarcie Zielonego Zakątka . Na zakończenie Pani dyrektor poprosiła  gości      o wpisanie się do kroniki szkolnej a następnie zaprosiła na poczęstunek.
Dzięki naszemu ZIELONEMU ZAKĄTKOWI  zorganizujemy wiele zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu gdzie dzieci będą obserwować przyrodę, poczują się odpowiedzialni  za środowisko i za działania na rzecz środowiska.  Samo przebywanie w ogrodzie będzie niosło za sobą wiele pozytywów, choćby walory zdrowotne, pobudzanie sprawności ruchowej, wyczulenie na zapachy czy kolory, pobudzenie ciekawości czy zaostrzenie zmysłu obserwacji. W ciągu całego roku ogród będzie kolorowy w zależności od pory roku. Jesteśmy dumni, że udało nam się zrealizować to przedsięwzięcie.