Strona Domowa

Tabliczka mnożenia

 

2 października 2020 roku w szkole odbył się Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

(ŚDTM). Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia się

matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny,

niecodzienny sposób. Uczniowie z klasy piątej przez cały tydzień odpytywali swoich

kolegów i koleżanki z klasy czwartej z tabliczki mnożenia. Następnie jako

egzaminatorzy, zaopatrzeni w losy przeprowadzili egzamin z tabliczki mnożenia w klasie

czwartej. Wspólnie z nauczycielami – koordynatorami akcji nagrodzili zdających

Legitymacją i Odznaką Mt Expert.

Konkurs był wspaniałą okazją dla uczniów do nadrobienia ,,tabliczkowych” zaległości

po wakacjach.