Strona Domowa

" Zielony zakątek"

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach realizuje zadanie „ Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek” w ramach Konkursu Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”.Kwota dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi -  45 000 zł. , udział własny -                 5 000 zł.