Strona Domowa

J.polski cd

      Język polski                                                       

                                                                            Data   26.03.2020 r.

                                     Klasa VI

 

 

Temat: Świat przedstawiony w powieści „ Szatan z siódmej klasy ‘’

              Kornela Makuszyńskiego.

 

 

1. Uzupełnij notatkę o Kornelu Makuszyńskim. W tym celu poszukaj informacji w Internecie lub innych źródłach na przykład w encyklopedii.

Wpisz notatkę do zeszytu.

 

Kornel Makuszyński urodził się ( podaj datę ) ………… w ( podaj miejscowość) …………Zmarł ( wpisz datę ) ………..Został pochowany na cmentarzu ( napisz nazwę cmentarza) ……………. w ( podaj miejscowość) ………..Na grobie tego pisarza dzieci zawieszały …………. Kornel Makuszyński jest autorem wielu książek dla dzieci                                 i młodzieży takich jak ( podaj pięć tytułów jego utworów.) …………..

 

2. Dokończ zdania ( wpisz je do zeszytu):

 

    a) Akcja książki rozgrywa się w ( podaj dwie miejscowości ) …………

    b) Czas akcji powieści to rok ………….

    c) Główny bohater książki nazywa się ………………….

    d) Nauczyciel występujący w książce nazywał się ………….  i uczył

    ( podaj nazwę przedmiotu nauczania) …………..Profesor najbardziej  

    lubił opowiadać o ………..

    e) Brat profesora nazywał się ………….. i zajmował się ………….

    f) Siostrzenica nauczyciela miała na imię ……………

    g) Najbliższy przyjaciel głównego bohatera to ………….

 

 

3. Napisz , co najbardziej spodobało Ci się w książce. Wypowiedź powinna składać się co najmniej z siedmiu zdań.

 

 

4. Porównaj obejrzany film z książką „ Szatan z siódmej klasy. Wpisz

   podobieństwa i różnice do tabelki.

                                                                                         

Film ( trzy podobieństwa)

Książka ( trzy podobieństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film ( trzy różnice)

Książka ( trzy różnice)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca w domu

 

Ułóż krzyżówkę związaną z treścią książki „ Szatan z siódmej klasy ‘’. Hasło krzyżówki to Bejgoła. Wpisz do krzyżówki odpowiedzi. Obok krzyżówki wpisz pytania. Wykonaj pracę domową w zeszycie i ją wyślij   do piątku.

 

 

*W ramach zajęć z wychowawcą wybierz sobie jedną osobę z twojej rodziny i wyobraź sobie  siebie na jej miejscu. Napisz na kartce coś miłego dla członków twojej rodziny.

 

                                                                                                 Powodzenia !

 

 

                   

                    Klasa V                                                  26.03.2020 r.

 

 

Temat: W świecie „ Chłopców z Placu Broni ‘’

 

1. Przeczytaj z podręcznika informacje o Ferencu Molnarze s.100.

 

2. Uzupełnij notatkę o tym pisarzu. Wpisz ją do zeszytu.

 

Ferenc Monar urodził się ( podaj datę) ……..         na ( wpisz państwo) ………Naprawdę nazywał się ……….Z zawodu był ………….                             i …………….Molnar marzył w dzieciństwie by być …………Najbardziej znany utwór tego pisarza to ……… Został przetłumaczony na ……….

 

3. Napisz dlaczego Ferenc Monar napisał książkę „ Chłopcy z Placu Broni’’. Poszukaj informacji na s. 100 ( podręcznik).

 

4. Dokończ zdania:

   a) Przywódcą chłopców z Placu Broni był ………….

   b) Dowódcą Czerwonych Koszul był ………..

   c) Chłopiec, który miał stopień szeregowca nazywał się ………

   d) Zdradził chłopców z Placu Broni ……………

   e) Chłopcy z Placu Broni ostatecznie wygrali bitwę dzięki ……..

   g) Na Placu Broni miał powstać …………..

    h) Przywódca Czerwonych Koszul ukradł chłopcom z Placu Broni ……

    i) Chłopiec, który lubił gwizdać to ……….

 

5. Przeczytaj w podręczniku ze strony 106 nową wiadomość.

 

6. Odpowiedz na pytania w zeszycie:

   a) Czy wiemy kto jest narratorem w książce „ Chłopcy z Placu Broni ‘’ ?  

   b) Jak myślisz czy jest to narrator, pierwszoosobowy czy trzecioosobowy?

 

7. Wyszukaj w książce „ Chłopcy z Placu Broni ‘’, kiedy i gdzie rozgrywa się akcja książki. ( podpowiedź: znajdziesz te informacje na pieczątce Związków Zbieraczy Kitu ).Wpisz te informacje do zeszytu.

 

8. Napisz, gdzie bawili się Chłopcy z Placu Broni  Opisz to miejsce.

          

                          Praca w domu

 

 Napisz, czy bardziej podobał ci się film czy książka. Wypowiedz powinna się składać co najmniej z 14 zdań lub ułóż krzyżówkę związaną z treścią lektury „ Chłopcy z Placu Broni ‘’. Hasło krzyżówki szeregowiec. Wpisz do krzyżówki odpowiedzi. Obok krzyżówki napisz pytania. Pracę domową napisz w zeszycie  i ją prześlij do piątku.

  

                                                                             Powodzenia !

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Klasa IV                                                    26.03.2020 r.

 

Temat: Jak napisać opowiadanie ?

 

1. Co to jest opowiadanie ?

 

Jest to przedstawienie po kolei przebiegu wydarzeń. Może być opowiadanie ustne. Pewnie często opowiadasz jakieś wydarzenie koleżankom , kolegom, rodzicom. Wyróżnia się też opowiadanie pisemne.

 

* Opowiadanie zawiera wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

 

Wstęp zawiera gdzie rozgrywają się wydarzenia, kiedy, kto bierze udział.

Najczęściej zaczyna się od słów: pewnego dnia,  było to, był piękny dzień

Rozwinięcie zawiera przebieg wydarzeń. Jest dłuższe od wstępu i zakończenia.

Zakończenie zawiera krótkie podsumowanie lub ocenę wydarzeń np. to wydarzenie na długo pozostanie w mojej pamięci, nigdy nie zapomnę tej przygody, zrozumiałam, że…….

Pamiętaj o stosowaniu akapitów czyli wcięcia w tekście. Pierwsze zdanie wstępu, rozwinięcia i zakończenia piszemy od akapitu.

 

Dokładnie o opowiadaniu napisane jest na s.229 ( podręcznik)

 

2. Przeczytaj przykładowe opowiadanie ze s.230 ( podręcznik).

 

3. Wykonaj ćwiczenie 3 s. 231 ( podręcznik)

 

4. Wykonaj polecenie 2 s.231 ( podręcznik)

 

5. Rozwiń zdania: Był piękny, wiosenny dzień …         

                               Dzieci otworzyły stary kufer i …………….

                               Nigdy nie zapomnę …

                        Położyła ciasto na stole i wyszła do pokoju. Gdy wróciła ….

                     

Praca w domu

 

.Napisz krótkie opowiadanie na temat: „ Moja przygoda w zoo ‘’. Pracę domową zapisz w zeszycie, a następnie ją prześlij do piątku.

 Najpierw napisz kto bierze udział w wydarzeniach, gdzie rozgrywają się wydarzenia,  określ dzień. Możesz napisać jaka jest pora roku. Następnie przejdź do rozwinięcia. Przedstaw co się zdarzyło w zoo, kto brał udział w wydarzeniach. Wymyśl jakąś ciekawą przygodę z udziałem zwierząt.

Na koniec oceń wydarzenia. Podsumuj je

 

 

                                                                                                               Powodzenia !