Strona Domowa

Konkurs Kartka z kalendarza

 Kartka z kalendarza „ Cztery Pory Roku w Gminie Czarnożyły ‘’ to tytuł konkursu plastycznego  zorganizowanego

przez Wójta Gminy Czarnożyły oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach.

Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych 12 prac plastycznych spośród zgłoszonych prac konkursowych,

które stworzą kalendarz Gminy Czarnożyły na 2020 rok. Konkurs polegał na przedstawieniu przez uczniów     

     w formie plastycznej Gminy Czarnożyły w trakcie jednej z czterech pór roku.

10.10.2019r. odbyło się ogłoszenie wyników konkursu. I tak zwycięzcami zostali:

-STYCZEŃ- NATALIA PICHLAK KL V

-KWIECIEŃ-AMELIA ŚWITOŃ KL IV

-LIPIEC-ZUZANNA KLEMIŃSKA KL VI

-GRUDZIEŃ-AMELIA TRAŁA KL VI

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!!!