Strona Domowa

Zakończenie roku szkolnego 2018-2019

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu 19 czerwca 2019 r. społeczność szkolna tłumnie zgromadziła się  
w szkole na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019.   
Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą celebrowaną przez księdza proboszcza Marcina Knagę. W uroczystości uczestniczyli: dyr. szkoły p. Sylwia Marciniak uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi szkoły oraz rodzice uczniów.  

Po mszy świętej wszyscy zgromadzili się w sali lekcyjnej, by ostatecznie zakończyć 10 miesięcy wytężonej pracy.  
Wszystkich w tym ostatnim dniu roku szkolnego przywitała dyrektor szkoły
  p. Sylwia Marciniak. Po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego
 i odśpiewaniu Hymnu Państwowego przyszedł czas na ślubowanie nowego pocztu sztandarowego.   
W dalszej części spotkania uczniowie klasy VI i V pod kierunkiem swoich wychowawczyń p. Ewy Świtoń i p.Doroty Zakręta przedstawili część artystyczną. Uczniowie VI klasy, absolwenci szkoły, złożyli podziękowania p. dyrektor i gronu pedagogicznemu za przekazaną wiedzę, opiekę i troskliwość, a uczniowie V klasy pożegnali się ze swoimi starszymi kolegami ciepłymi słowami i drobnymi upominkami. Uczniowie  kończący naukę w naszej szkole wyrazy wdzięczności za pracę wyrazili także kwiatami . Najlepsi uczniowie z klas I-VI otrzymali z rąk p. dyrektor świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Podziękowania otrzymali także rodzice uczniów VI klasy, którzy aktywnie działali na rzecz szkoły poprzez pracę  w Radzie Rodziców.  
Dodatkowe nagrody dla najlepiej oszczędzających uczniów wręczyła opiekunka SKO p. Ewa Świtoń. Uczniowie otrzymali również nagrody za pracę społeczną w sklepiku uczniowskim ,,Żaczek” i w Samorządzie Uczniowskim. Nagrody wręczyły  p. Anna Pichlak i p. Dorota Zakręta.  
Na zakończenie apelu p. dyrektor podziękowała nauczycielom za rzetelną  
i efektywną pracę z uczniami, rodzicom za współpracę, Radzie Rodziców za działania podejmowane na rzecz uczniów i rozwoju szkoły oraz wszystkim , którzy ze szkołą  współpracowali i ją wspierali. Dziękując życzyła wszystkim radosnych, udanych i bezpiecznych wakacji.   Po uroczystości na sali uczniowie udali się do klas, gdzie wychowawcy rozdali świadectwa i pożegnali się
 z uczniami na dwa wakacyjne miesiące.  
Oficjalnie 19 czerwca 2019 r.  przygoda ze szkołą w roku szkolnym 2018/2019 dobiegła końca.  
Nadszedł najbardziej wyczekiwany dzień roku szkolnego – wakacje! Pora schować plecaki i  odłożyć podręczniki. Zacznijmy cieszyć się wakacjami – czasem wypoczynku, wycieczek i wypraw w nieznane! Wykorzystajmy ten czas, aby we wrześniu powrócić do szkoły naładowani zapałem i energią do poznawania świata. Miłego odpoczynku i do zobaczenia po wakacjach!