Strona Domowa

Stypendium Wójta Gminy Czarnożyły

Stypendium Wójta Gminy Czarnożyły

                                  18 czerwca 2019r. odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów Wójta Gminy Czarnożyły. Organizatorem tej niezwykłej uroczystości była  pani Sylwia Marciniak dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach. Na  uroczystości gościliśmy Wójta Gminy Czarnożyły pana Andrzeja Modrzejewskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Czarnożyły  pana Jerzego Łabęckiego, Skarbnika Gminy Czarnożyły panią Barbarę Cieślak, Sekretarza Gminy Czarnożyły pana Piotra Kędzie, pracownika Urzędu Gminy panią Annę Bednik.

Witaliśmy również dyrektorów szkół z gminy Czarnożyły: Dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach panią Urszulę Łebek, Wicedyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach panią Alicję Śnietura oraz Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydrzynie panią Sylwię Kotowską. Gorąco witaliśmy także Proboszcza Parafii Raczyn księdza Marcina Knagę, Proboszcza Parafii Czarnożyły księdza Marka Jelonka, Wikarego Parafii Czarnożyły księdza Łukasza Wojtana oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach panią Joannę Kałdońską.

Zaszczycili nas swoją obecnością rodzice oraz tegoroczni stypendyści, którzy otrzymali dziś nagrodę za swój wysiłek, trud i osiągnięcia.

Dziś przytoczone zostały piękne słowa,  Ojca świętego Jana Pawła II „ Prawdziwie wielkim jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”.

Następnie dyrektorzy szkół wraz z Panem Wójtem i panią skarbnik wręczali stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz listy gratulacyjne.

Wręczanie stypendiów przeplatane było występami uczniów i uczennic z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach.

Sukcesy uczniów nie byłyby możliwe, gdyby nie rodzice. Uczniowie klasy V w imieniu wszystkich dziś nagrodzonych laureatów podziękowali za ich trud i pracę włożoną w wychowanie, za troskliwa opiekę i pomoc, na którą zawsze mogli liczyć.

Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Czarnożyły w imieniu swoim, wszystkich rodziców oraz tegorocznych stypendystów serdecznie podziękowali władzom gminy za wsparcie                    i opiekę nad placówkami.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Czarnożyły Pan Andrzej Modrzejewski oraz Przewodniczący Rady Gminy Czarnożyły Pan Jerzy Łabęcki.

 

 

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.